โรงงานเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่คืออะไร


อาคารขนาดใหญ่ หมายถึง อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15.00 ม.ขึ้นไปและมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 1000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2000 ตารางเมตร 
โดยสรุปให้เข้าใจง่ายดังนี้
ประเภทที่1 พื้นที่เกิน 2000 ตร.ม. ไม่ว่าจะสูง กี่ชั้น
ประเภทที่2. ความสูงเกิน 15.00 ม. และพื้นที่เกิน 1000 ตร.ม.

การออกแบบ เขียนแบบอาคารโรงงาน คำแนะนำโดย คุณ" บี " ติดต่อโทร: 086-743-1141
รับเขียนแบบก่อสร้างอาคาร รับออกแบบโรงงาน รับออกแบบโกดัง ทำรายการคำนวณโครงสร้าง แบบพิมพ์เขียว แบบยื่นขออนุญาตก่อสร้าง รับสร้างโกดัง สร้างโกดัง รับสร้างโรงงาน สร้างโรงงาน

รับสร้างโรงงานสำเร็จรูป ราคาไม่แพง สนใจติดต่อ คุณบี โทร: 086-743-1141รับสร้างโรงงานสำเร็จรูป คลังเก็บสินค้าทั่วไป ไปจนถึงโรงงาน โกดัง อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และอาคารโครงสร้างเหล็กต่างๆ ตามความต้องการ อาทิเช่น
 
1. โกดัง คลังสินค้า โรงงานให้เช่า โกดังให้เช่า โรงสี
2. โรงจอดรถ อาคารจอดรถ
3. โรงเรือนเพาะปลูก สินค้าเกษตร
4. โครงสร้างหลังคาสำเร็จรูป
5. โครงสร้างอาคารสำเร็จรูป
6. ตลาดนัด ตลาดสด โครงหลังคาตลาดนัด
7. สนามกีฬา สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล สนามบาสเกตบอล
8. ฟาร์มปศุสัตว์
9. ศูนย์กระจายสินค้า
10. คลังสินค้าเช่า 
10. แบบอู่ซ่อมรถ
11. โชว์รูมสินค้า
12. โกดังคลังสินค้าให้เช่า
13. โกดังเก็บสินค้า โกดังปล่อยเช่า 

กฎกระทรวง ฉบับที่่ 55 (พ ศ 2543 )ฯ “ที่ว่าง” หมายความว่า อะไร ในการสร้างอาคารโรงงาน


“ที่ว่าง” หมายความว่า พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอาจจะจัดให้เป็นบ่อนํ้า สระว่ายนํ้า บ่อพักนํ้าเสีย ที่พักมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย หรือที่จอดรถ ที่อยู่ภายนอกอาคารก็ได้ และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง หรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน 1.20 เมตร และไม่มีหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น

การออกแบบ เขียนแบบอาคารโรงงาน คำแนะนำโดย คุณ" บี " ติดต่อโทร: 086-743-1141
รับเขียนแบบก่อสร้างอาคาร รับออกแบบโรงงาน รับออกแบบโกดัง ทำรายการคำนวณโครงสร้าง แบบพิมพ์เขียว แบบยื่นขออนุญาตก่อสร้าง รับสร้างโกดัง สร้างโกดัง รับสร้างโรงงาน สร้างโรงงาน

การก่อสร้างโรงงานต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินเท่าไร

 


ปฎิบัติตาม กฎกระทรวง ฉบับที่่ 55 (พ ศ 2543 )ฯ ข้อ 39 ดังต่อไปนี้

ได้มีการแบ่ง โรงงานต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดิน ไว้ดังนี้

” ข้อ 39 โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 3 เมตร จำนวนสองด้านโดยผนังอาคารทั้งสองด้านนี้ให้ทำ เป็นผนังทึบด้วยอิฐหรือคอนกรีต ยกเว้นประตูหนีไฟ ส่วนด้านที่เหลือให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 6 เมตร

โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ 500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร ทุกด้าน

โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันเกิน 1,000 ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 10 เมตรทุกด้าน ”


การออกแบบ เขียนแบบอาคารโรงงาน คำแนะนำโดย คุณ" บี " ติดต่อโทร: 086-743-1141

รับเขียนแบบก่อสร้างอาคาร รับออกแบบโรงงาน รับออกแบบโกดัง ทำรายการคำนวณโครงสร้าง แบบพิมพ์เขียว แบบยื่นขออนุญาตก่อสร้าง รับสร้างโกดัง สร้างโกดัง รับสร้างโรงงาน สร้างโรงงาน

รับออกแบบโกดัง รับสร้างโกดังโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป PEB (Pre-Engineered Building) รับสร้างโกดังโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปราคาถูก ไม่แพงรับออกแบบ เขียนแบบ โดยสถาปนิก พร้อมยื่นขออนุญาต
รับเขียนแบบก่อสร้างอาคาร,โรงงาน,คลังสินค้า,แบบพิมพ์เขียว แบบยื่นขออนุญาตก่อสร้าง  รับเขียนแบบ -ออกแบบ งานสถาปัตย์ โครงสร้าง ทำแบบก่อสร้าง /แบบขออนุญาตก่อสร้าง / Draft แบบ /ทำ  Present 3D+Sketch up งานสถาปัตย์ทุกประเภท แบบสำหรับใช้ยื่นกู้ BANK ราคาไม่แพง
เขียนแบบ และ ออกแบบ โดยสถาปนิก คำนวณโครงสร้างโดยวิศวกร
เขียนแบบงานตกแต่งภายใน
เขียนแบบปรับปรุงต่อเติมบ้าน 
เขียนแบบโรงงาน
เขียนแบบโกดัง,
เขียนแบบอาคารพาณิชย์
เขียนแบบHome Office
เขียนแบบตึกแถว
เขียนแบบโรงแรม
เขียนแบบรีสอท
เขียนแบบหอพัก
เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์
เขียนแบบอาคารสาธารณะ,และอื่น
รับสร้างโกดัง โรงงาน คลังสินค้า รับสร้างโกดัง โรงงาน คลังสินค้า แบบสำเร็จรูป สร้างเสร็จเร็ว งบประมาณไม่บานปลาย ออกแบบและขอใบเสนอราคาได้ฟรี!
รับสร้างโกดัง สร้างโกดัง รับสร้างโรงงาน สร้างโรงงาน รับสร้างโกดัง
รับให้คำปรึกษา แนะนำ สร้างตามงบประมาณ รับสร้างทุกขนาด โรงงานเล็กไปถึงโรงงานขนาดใหญ่ บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ ผู้ชำนาญการและ ควบคุมตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนการก่อสร้าง
ยินดีให้คำปรึกษาสอบถามได้ตลอดครับ ยินดีมากๆครับ
ติดต่อ คุณบี ได้ที่
โทรศัพท์มือถือ :  0867431141
Line ID :  line052014

รับออกแบบโรงงาน รับสร้างโรงงานโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป PEB (Pre-Engineered Building) รับสร้างโรงงานโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปราคาถูก ไม่แพงรับออกแบบ เขียนแบบ โดยสถาปนิก พร้อมยื่นขออนุญาต
รับเขียนแบบก่อสร้างอาคาร,โรงงาน,คลังสินค้า,แบบพิมพ์เขียว แบบยื่นขออนุญาตก่อสร้าง  รับเขียนแบบ -ออกแบบ งานสถาปัตย์ โครงสร้าง ทำแบบก่อสร้าง /แบบขออนุญาตก่อสร้าง / Draft แบบ /ทำ  Present 3D+Sketch up งานสถาปัตย์ทุกประเภท แบบสำหรับใช้ยื่นกู้ BANK ราคาไม่แพง
เขียนแบบ และ ออกแบบ โดยสถาปนิก คำนวณโครงสร้างโดยวิศวกร
เขียนแบบงานตกแต่งภายใน
เขียนแบบปรับปรุงต่อเติมบ้าน 
เขียนแบบโรงงาน
เขียนแบบโกดัง,
เขียนแบบอาคารพาณิชย์
เขียนแบบHome Office
เขียนแบบตึกแถว
เขียนแบบโรงแรม
เขียนแบบรีสอท
เขียนแบบหอพัก
เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์
เขียนแบบอาคารสาธารณะ,และอื่น
รับสร้างคลังสินค้า โกดังเก็บสินค้า โกดังสำเร็จรูป สร้างโรงงาน ระบบการก่อสร้างโกดังโรงงานสำเร็จรูป มีความแข็งแรง ได้มาตรฐานวิศวกรรม
รับสร้างโกดัง สร้างโกดัง รับสร้างโรงงาน สร้างโรงงาน รับสร้างโกดัง
รับให้คำปรึกษา แนะนำ สร้างตามงบประมาณ รับสร้างทุกขนาด โรงงานเล็กไปถึงโรงงานขนาดใหญ่ บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ ผู้ชำนาญการและ ควบคุมตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนการก่อสร้าง
ยินดีให้คำปรึกษาสอบถามได้ตลอดครับ ยินดีมากๆครับ
ติดต่อ คุณบี ได้ที่
โทรศัพท์มือถือ :  0867431141
Line ID :  line052014

ป้ายกำกับ

โกดังสำเร็จรูป (3) เขียนแบบคลังสินค้า (7) เขียนแบบโรงงาน (3) คลังสินค้า (6) คุณ"บี"แนะนำการออกแบบโรงงาน (3) โครงสร้างเหล็ก (9) โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป (6) เซ็นแบบ (1) บริษัทรับสร้างโกดัง (8) แบบโกดังเก็บสินค้า (2) ผลงานของเรา (21) รับเขียนแบบโกดังคลังสินค้า (1) รับเขียนแบบโรงงาน (12) รับผลิตโครงสร้างเหล็ก (2) รับสร้างโกดัง (5) รับสร้างโกดังขนาดเล็ก (1) รับสร้างโกดังโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป (2) รับสร้างโกดังสำเร็จรูป (1) รับสร้างคลังสินค้า (4) รับสร้างโรงงาน (7) รับสร้างโรงงานโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป (1) รับสร้างโรงงานสำเร็จรูป (3) รับสร้างโรงงานอุตสาหกรรม (1) รับเหมาก่อสร้างโรงงาน (1) รับออกแบบโกดัง (4) รับออกแบบโรงงาน (3) รับออกแบบและสร้างโรงงาน (1) ร้างสร้างโกดัง (1) โรงงานขนาดเล็ก (1) สร้างโกดัง (1) สร้างโกดังราคาประหยัด (2) สร้างโกดังสำเร็จรูป (2) สร้างคลังสินค้า (4) สร้างโรงงาน (3) สร้างโรงงานโครงหลังคา (2) ออกแบบ โรงงาน (1) ออกแบบ โรงงาน สวย (1) ออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม (1) ออกแบบ สร้าง โรงงาน (1) ออฟฟิศสำนักงาน (1)

รับผลิตโครงสร้างเหล็ก ราคาโรงงาน ราคาถูก สร้างโรงงานสร้างโกดัง โครงเหล็กสำเร็จรูป โครงหลังคาเหล็ก

สร้างโกดังราคาประหยัด โครงหลังคาสำเร็จรูป โครงสร้างหลังคา อาคาร โรงงาน สำนักงาน โกดัง คลังสินค้า

บริษัทรับสร้างโกดัง รับสร้างโรงงาน รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน ออฟฟิศ

สร้างโกดังสต็อคสินค้า คลังสินค้า รับสร้างโกดัง มาตรฐาน สวย ราคาถูก สร้างคลังสินค้า สร้างสนามฟุตบอล

รับสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบโรงงาน รับสร้างโรงงาน,รับออกแบบโรงงาน,รับเหมาก่อสร้าง,ผู้รับเหมา,รับเ

ก่อสร้าง สร้างโรงงาน รับเหมาสร้างโรงงาน รับสร้างโรงงาน งานโครงสร้าง โครงสร้างเหล็ก โกดังเก็บสินค้า

รับสร้างคลังสินค้า อาคารโครงสร้างเหล็ก โรงงานสำเร็จรูป

รับสร้างโครงหลังคาเหล็ก สร้างคลังเก็บสินค้า โกดังเก็บสินค้า โกดังสำเร็จรูป สร้างโรงงาน สร้างโกดัง

โกดังสำเร็จรูป โรงงานสำเร็จรูป รับสร้างโกดังสำเร็จรูป โรงงานสำเร็จรูป คลังสินค้า สร้างโกดัง

แบบโกดัง แบบโรงงานขนาดใหญ่ โรงงานสำนักงาน,แบบโกดัง,แบบโรงงาน. แบบโฮมออฟฟิศ,แบบออฟฟิศ